Internetowa platforma prezentacji wyników

Laboratorium Analityczne

SPZOZ Góra Kalwaria

05-530 Góra Kalwaria

ul. Por. Jana Białka 4

22 727-35-33, 727 49 64 wew 2

labgk@onet.pl

www.spzoz.gorakalwaria.pl

pon-pt: 700-1430

Aby obejrzeć swoje wyniki należy, celem weryfikacji uprawnień, podać adres e-mail, który podałeś(-aś)
przy wykonywaniu badania, Twój numer PESEL oraz hasło, pobrane wcześniej, a następnie kliknąć Zaloguj.

Jesli nie znasz swojego hasła, kliknij powyżej na Nowe hasło, otrzymasz je pocztą elektroniczną
na zarejestrowany w laboratorium adres. Hasło zachowa ważność przez 30 dni, ale w każdej chwili
możesz pobrać nowe.

W razie problemów z zalogowaniem lub brakiem dostępności wyników, prosimy o kontakt z laboratorium.
Logowanie do systemu