Internetowa platforma prezentacji wyników

Laboratorium Analityczne

SPZOZ Góra Kalwaria

05-530 Góra Kalwaria

ul. Por. Jana Białka 4

22 727-35-33, 727 49 64 wew 2

labgk@onet.pl

www.spzoz.gorakalwaria.pl

pon-pt: 700-1430

Przesłanie nowego hasła